Vad är lantbruk?

Lantbruk är vårt sätt att ta fram mat och andra saker som vi behöver från åkern och skogen. Bonden är den person som funderar på vad som ska odlas och ser till att allting fungerar. Bonden odlar växterna och tar hand om djuren som finns på gården.

 

Ofta finns bondgården, eller lantbruksföretaget som det egentligen heter, längre ute på landsbygden och inte i stan. Det behövs nämligen mycket plats för att odla växter och ha stora djur. Du har säkert sett när bonden kör med olika maskiner på åkern eller när husdjuren går ute på bete?

 

Växterna som odlas på åkern kallas åkergrödor. Det gröna i växternas blad är små celler som heter kloroplaster, och kloroplasterna kan samla solens energi. Det kallas fotosyntes. Växterna samlar solenergin som socker i sina blad, rötter, frön och i bären eller frukterna.

 

När vi äter av växterna kan vi alltså äta solens energi, till exempel som bröd, morötter eller matolja. Vi kan också använda växterna som mat för husdjuren. I Finland använder vi en tredjedel av alla våra åkrar till att odla vall (gräsväxter) som mat för husdjuren. Husdjuren äter växterna och använder på så vis en del av solens energi för att göra mjölk, ägg eller kött. När vi äter det som djuren producerar får vi alltså igen i oss energi från solen.

 

I lantbruket använder vi det som redan finns i naturen och gör det till mat. Vi behöver naturen, så som solljus, rent vatten, näringsämnen som finns i jorden samt bin och humlor som för pollen mellan växterna.

 

För att vi ska få mat måste naturen fortsätta må bra. Därför är det viktigt att äta mat som har tagits fram i samarbete med naturens eget sätt att fungera.

 

Kolla hur det ser ut på Annas gård i Pojo: