Varför inhemskt?

Om projektet inhemsk mat från jord till bord

SLC och Ungmartha har sammansatt ett skolmaterial om inhemsk mat och dess användningsområden. Syftet är att dela kunskap och inspiration om matens ursprung och om hur mångsidigt man kan äta mat som producerats i vårt egna land, Finland. På denna sida och i broschyren med samma tema har vi på ett enkelt sätt berättat om matproduktion och lantbruk i allmänhet och bifogat några recept enligt de olika kategorierna. Prova på du också, kan du äta enbart inhemskt en hel dag, en hel vecka eller varför inte i all framtid?

Finland är ett bra land för odling av mat. Vi har mycket utrymme, vatten, vägar och ett samhälle där vi tar hand om varandra. Finska bönder vet hur man odlar mat i samarbete med naturens sätt att fungera. Därför smakar den inhemska maten gott samtidigt som den är ren, trygg och närande. Vi ska äta finsk mat idag så att vi också får göra det imorgon. Finska bonden behövs!