SLC och Ungmartha vill tillsammans hylla det hundraåriga Finland genom att lyfta den inhemska maten på tallriken. På denna sida får du veta mera om maten som produceras i Finland och vad du kan göra av den. Klicka på de olika kategorierna nedan och få information, inspiration och idéer! Här kan du läsa broschyrens pdf-version.

Utlottning av mellanmålsverkstäder och gårdsbesök!

Bland de skolklasser som senast den 28.2.2018 via www.inhemskmat.fi beställer en klassuppsättning av broschyren Inhemsk mat från jord till bord lottar vi ut tio mellanmålverkstäder och fem gårdsbesök. Här kan du läsa mer om utlottningen. 

Välkommen!